Možnosti registrace

 • On-line prostřednictvím internetu, Uzávěrka on-line přihlášek: 17. 8. 2022 ve 23:59 hod. Seznam přihlášených a plateb bude aktualizován průběžně.
  Osobně na místě v kanceláři závodu
 • Registrace na místě a výdej startovních čísel v kanceláři závodu.
 • Výdej startovních čísel a nové registrace budou probíhat:
  • v pátek 19. 8. od 17 do 20 hodin
  • v sobotu 20. 8.
   • od 7:30 do 30 minut před startem jednotlivých kategorií

Žádáme účastníky všech závodů o dodržování termínů vyzvedávání startovních čísel a nových registrací a prosíme Vás, nenechávejte jej prosím na poslední chvíli! Předejde se tak možným komplikacím.

Souhlas zákonného zástupce pro děti do 18let ke stažení zde.

Trička

Pro tento ročník jsme si pro Vás připravili trička s nových designem! Objednat si jej můžete rovnou při online registraci, kde si lze vybrat i velikost za poplatek 200 Kč a to do 27. 7. 2022. Poté si tričko budete moc zakoupit přímo na akci za 250 Kč. Na místě však budou trička v omezeném množství a velikostech. Ti, kteří si tričko objednaní při registraci jej budou mít připravené společně se startovním číslem při výdeji.

Změna trasy

Pouze osobně během prezentace v kanceláři závodu 20. nebo 21 .8. 2022 do 10:00 hod. s poplatkem 100 Kč.

Odhlášení ze závodu

Odhlásit se můžete pomocí emailu do 7. 8. 2022. Startovné bude vráceno po odečtení storno poplatku 100 Kč. Odhlášení se ze závodu od 8. 8. 2022 je bez náhrady.

Zrušení závodu

Pokud bude závod z důvodu nepříznivého vývoje pandemie zrušen, startovné bude vráceno v plné výši nebo převedeno do dalšího roku.

V případě zrušení závodu z důvodu jiné vyšší moci, bude vráceno 50 % startovného nebo se částka nevrací a závodník si nechá slevu 50 % ze startovného na další ročník závodu v roce 2023.

Vaše přihláška bude platná

V okamžiku zaplacení, když se zaplacení startovného objeví jako položka na našem bankovním účtu se všemi náležitostmi (správná výše startovného, variabilní symbol – rodné číslo závodníka).

Rozhodujícím termínem je datum přijetí platby na účtu pořadatele, nikoliv datum odeslání platby či přihlášky, počítejte tedy s časovou rezervou převodu.

Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován. V případě nejasností neprodleně kontaktujte pořadatele (nejlépe e-mailem na info@bb-sport.cz).

Při neuhrazení přihlášky do 18. 8. 2022 je přihláška považována za neplatnou (rozhodujícím termínem je datum přijetí platby na účet)! Závodník ji proto bude muset na místě vyplnit znovu a zaplatit zvýšené startovné!

Způsob platby

Bankovním převodem nebo on-line platbou přes registrační systém

Hotově při prezentaci v místě závodu 

Platby za jednotlivé jezdce je třeba hradit jednotlivě.