Ve spolupráci s Tarzanie Vám přinášíme mobilní sestavu dvanácti překážek pro děti i dospělé! Minimální výška lezce je 120cm a váhově neomezeno 🙂 Lanové překážky jsou zavěšeny na kovové konstrukci, která je chráněna tlumícímu matracemi stejně jako dopadové plochy. Provoz probíhá za dohledu instruktora a vstupné zdarma 🙂